Volejbalový kemp Počúvadlo 2021

Volejbalový klub Slávia UK Bratislava organizuje počas letných prázdnin 17. ročník volejbalového
kempu pre deti od 10 – 14 rokov. Hlavné zameranie je rozvoj pohybových schopností a zdokonaľovanie
herných činností jednotlivca, súťaže, turnaje, turistika a plávanie. Celkový počet tréningových hodín je
26. Súčasťou kempu bude aj výlet a opekačka. Účastníci kempu obdržia tričko s logom kempu
a rôzne ceny za jednotlivé súťaže.

Najdôležitejšie informácie

TERMÍN: 15.8. – 22.8.2021

UBYTOVANIE: Chata Lodiar, Počúvadlianské jazero 62, 969 01

STRAVA: 3 x denne

DOPRAVA: spoločná vlakom alebo individuálna, podľa nahlásenia v prihláške

Miesto kempu

Prihlášku je možné vyplniť iba prostredníctvom Google Forms. Kliknutím na “Prihláška” budete presmerovaný na online dotazník.

Kontakty

Organizátor kempu

Mgr. Eva Podhorná

+421 905 491 171

evapodhorna@gmail.com

Hlavný tréner junioriek

Pavol Nemec

+421 915 642 667

palo.nemec7@gmail.com

Hlavný tréner kempu

Mgr. Lesia Slezáková

+421 949 371 624

lesiaslezakova@gmail.com

Tréner

Jana Harajdičová

+421 911 896 131

harajdicova07@gmail.com

Tréner

Mgr. Róbert Boldy

+421 919 225 931

robertboldy@gmail.com

Tréner

Izabela Tekelyová

+421 918 092 021

bella.tekelyova@gmail.com