Volejbalový kemp Počúvadlo 2020

Volejbalový klub Slávia UK Bratislava organizuje počas letných prázdnin 16. ročník volejbalového
kempu pre deti od 10 – 14 rokov. Hlavné zameranie je rozvoj pohybových schopností a zdokonaľovanie
herných činností jednotlivca, súťaže, turnaje, turistika a plávanie. Celkový počet tréningových hodín je
26 hod. Súčasťou kempu bude aj výlet a opekačka. Účastníci kempu obdržia tričko s logom kempu
a rôzne ceny za jednotlivé súťaže.

Najdôležitejšie informácie

TERMÍN: 20.8. – 27.8.2020

UBYTOVANIE: Chata Lodiar, Počúvadlianské jazero 62, 969 01

STRAVA: 3 x denne

DOPRAVA: spoločná vlakom alebo individuálna, podľa nahlásenia v prihláške

CENA: 210€ pre členov klubu, 230€ pre nečlenov klubu

*za člena klubu sa považuje ten, kto uhradil členský poplatok v sezóne 2019/2020

 

Dôležité info: V prípade odhlásenia dieťaťa z kempu je storno poplatok vo výške 100 % zálohy. Ak sa volejbalový kemp nebude môcť uskutočniť z dôvodu obmedzení nariadením vlády SR pre šírenie nového koronavírusu COVID 19 sa VK Slávia UK Bratislava zaväzuje vrátiť všetkým prihláseným účastníkom celú platbu za volejbalový kemp.

Miesto kempu

Prihlášku je možné vyplniť iba prostredníctvom Google Forms. Kliknutím na “Prihláška” budete presmerovaný na online dotazník.