Hlavný partner mládeže

Dráčik

Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu s hračkami už od roku 1991, kedy bolo vytvorené aj logo spoločnosti – Dráčik. Logo – postavička Dráčika, ktorá je synonymom zábavy, hier a detskej radosti. Sieť maloobchodných predajní Dráčik je najväčším predajcom hračiek na Slovensku. V súčasnosti (marec 2017) prevádzkuje 156 predajní Dráčik, z toho 77 na Slovensku a 79 predajní v Čechách a na Morave.

V ponuke predajní Dráčik sa nachádzajú prevažne značkové hračky od svetových výrobcov pri ktorých je zaručená vysoká kvalita a funkčnosť a tým aj spokojnosť zákazníka. Našou snahou je ponúkať zákazníkom stále nové druhy hračiek, svetové novinky a to za najvýhodnejšie ceny. Aj vďaka vlastným dovozom tovaru zo zahraničia sa nám to darí a naša ponuka je v tejto oblasti bezkonkurenčne najširšia.

Sponzori mládeže

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ A ŠPORTOVÝ VÝBOR

Slovenský olympijský a športový výbor plní najmä tieto úlohy:

  • riadi, rozvíja, podporuje a chráni olympijské hnutie v Slovenskej republike,
  • zabezpečuje dodržiavanie Olympijskej charty v Slovenskej republike,
  • podporuje rozvoj športu v Slovenskej republike,
  • riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na olympijských hrách a na iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými výbormi alebo Asociáciou národných olympijských výborov,
  • zastupuje Slovenskú republiku na olympijských hrách a iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom alebo národnými olympijskými výbormi iných krajín,
  • vykonáva výlučnú pôsobnosť vo veciach vymedzených Olympijskou chartou.