Prípravka Kalina

Hlavný tréner

Dana Martinatová

+421 948 038 334

dana.martinatova@skgeodesy.sk

Haanova 52, 851 04 Bratislava

Termíny tréningov

PON: 15:30-17:00 (ZŠ Kalinčiakova)
STR: 16:30-18:30 (ŠH Mladosť)
ŠTV: 15:30-17:00 (ZŠ Kalinčiakova)

KDE TRÉNUJEME?

ŠH Mladosť

ZŠ Kalinčiakova