Prípravka Ostredky

Hlavný tréner

Haanova 52, 851 04 Bratislava

Termíny tréningov

KDE TRÉNUJEME?

ZŠ Ostredkova